NEW
NEW ARRIVALS
SALE
SPRING SALE

قفسه بندی فلزی فروشگاهی

فیلتر توسط
قفسه یکطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک قفسه یکطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک قفسه یکطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک
تخفیف
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از2,017,500 تومان2690000
تخفیف ‎−25%
قفسه یکطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک شلف بازار قیمت قفسه یکطرفه فروشگاه هایپرمارکت براساس : - ارتفاع 2.30 متر . - تعداد طبقات 6 طبقه ( 5 طبقه با عمق 40 و یک سکو با عمق 50 سانتی متر ) لیبل دار . - با یک عدد صفحه پشت...
نمایش سریع
دوست داشتن
شلف یکطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک شلف یکطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک شلف یکطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از2,497,500 تومان3330000
تخفیف ‎−25%
شلف یکطرفه فروشگاه هایپرمارکت شلف فروشگاهی خود ایستا قیمت شلف یکطرفه فروشگاه هایپرمارکت براساس : - ارتفاع 2.30 متر . - تعداد طبقات 6 طبقه ( 5 طبقه با عمق 40 و یک سکو با عمق 50 سانتی متر ) لیبل دار ....
نمایش سریع
دوست داشتن
قفسه دوطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک قفسه دوطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک قفسه دوطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از3,142,500 تومان4190000
تخفیف ‎−25%
قفسه دوطرفه فروشگاه هایپرمارکت قفسه بندی وسط شلف فروشگاهی . قیمت قفسه دوطرفه فروشگاه هایپرمارکت براساس : - ارتفاع 1.80 متر . - تعداد طبقات 5 طبقه ( 4 طبقه با عمق 40 و  سکو با عمق 50...
نمایش سریع
دوست داشتن
شلف دوطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک شلف دوطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک شلف دوطرفه فروشگاه هایپرمارکت طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از3,847,500 تومان5130000
تخفیف ‎−25%
شلف دوطرفه فروشگاه هایپرمارکت قفسه فلزی وسط قفسه طرح ترک . قیمت شلف دوطرفه فروشگاه هایپرمارکت براساس : - ارتفاع 1.80 متر . - تعداد طبقات 5 طبقه ( 4 طبقه با عمق 40 و  سکو با عمق 50...
نمایش سریع
دوست داشتن
استند ابزار پگ برد طوس مشبک استند ابزار پگ برد طوس مشبک استند ابزار پگ برد طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از2,032,500 تومان2710000
تخفیف ‎−25%
استند ابزار پگ برد شلف صفحه پانچ قفسه سوراخ دار رگال قیمت استند ابزار پگ برد براساس : - ارتفاع 2.30 متر . - صفحه پانچ دار ضخامت 0.7 میلی متر . جنس قفسه فلز - ضخامت پایه ، ستون قفسه  2.5 میلی...
نمایش سریع
دوست داشتن
قفسه فلزی سرلاین خارجی طوس مشبک قفسه فلزی سرلاین خارجی طوس مشبک قفسه فلزی سرلاین خارجی طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از2,017,500 تومان2690000
تخفیف ‎−25%
قفسه فلزی سرلاین خارجی قفسه انتهایی فرانسوی شلف بازار . قیمت قفسه فلزی سرلاین خارجی براساس : - ارتفاع 1.80 متر . - تعداد طبقات 5 طبقه ( 4 طبقه با عمق 40 و یک سکو با عمق 50 سانتی متر ) لیبل دار ....
نمایش سریع
دوست داشتن
قفسه فلزی کناردیوار فروشگاهی طوس مشبک قفسه فلزی کناردیوار فروشگاهی طوس مشبک قفسه فلزی کناردیوار فروشگاهی طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از1,237,500 تومان1650000
تخفیف ‎−25%
قفسه فلزی کناردیوار فروشگاهی قفسه بندی خودایستا شلف یکطرفه قیمت قفسه فلزی کناردیوار فروشگاهی براساس : - ارتفاع 2.16 متر . - تعداد طبقات 6 طبقه ( 5 طبقه با عمق 30 و یک سکو با عمق 45 سانتی متر ) لیبل...
نمایش سریع
دوست داشتن
شلف سرلاین فرانسوی طوس مشبک شلف سرلاین فرانسوی طوس مشبک شلف سرلاین فرانسوی طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از2,490,000 تومان3320000
تخفیف ‎−25%
شلف سرلاین فرانسوی | قفسه فلزی انتهای وسط | شلف بازار . قیمت شلف سرلاین فرانسوی براساس : - ارتفاع 1.80 متر . - تعداد طبقات 5 طبقه ( 4 طبقه با عمق 40 و یک سکو با عمق 50 سانتی متر ) لیبل...
نمایش سریع
دوست داشتن
شلف فلزی کناردیوار فروشگاهی طوس مشبک شلف فلزی کناردیوار فروشگاهی طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از1,687,500 تومان2250000
تخفیف ‎−25%
شلف فلزی کناردیوار فروشگاهی قفسه بندی خودایستا قیمت قفسه طوس مشبک شلف بازار . قیمت قفسه فلزی کناردیوار فروشگاهی براساس : - ارتفاع 2.16 متر . - تعداد طبقات 6 طبقه ( 5 طبقه با عمق 30 و یک سکو با عمق 45...
نمایش سریع
دوست داشتن
قفسه سبد کناردیوار فروشگاهی طوس مشبک قفسه سبد کناردیوار فروشگاهی طوس مشبک قفسه سبد کناردیوار فروشگاهی طوس مشبک
جدید
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از1,335,000 تومان1780000
تخفیف ‎−25%
قفسه سبد کناردیوار فروشگاهی شلف فلزی سبد هایپرمارکت طوس مشبک . ارتفاع قفسه سبد کناردیوار فروشگاهی 180 و طول قفسه 1 متر است. دارای 4 طبقه سبد با عرض 40 و عمق 17 سانتی متر است. از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید.
نمایش سریع
دوست داشتن
قفسه فلزی وسط فروشگاهی طوس مشبک قفسه فلزی وسط فروشگاهی طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از1,920,000 تومان2560000
تخفیف ‎−25%
(1)
قفسه فلزی وسط فروشگاهی قفسه دوطرفه فروشگاهی قیمت شلف فلزی طوس مشبک شلف بازار قیمت قفسه فلزی وسط فروشگاهی براساس : - ارتفاع 1.60 متر . - تعداد طبقات 5 طبقه ( 4 طبقه با عمق 30 و یک سکو با...
نمایش سریع
دوست داشتن
شلف سبد وسط فروشگاه طوس مشبک شلف سبد وسط فروشگاه طوس مشبک شلف سبد وسط فروشگاه طوس مشبک
جدید
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از2,377,500 تومان3170000
تخفیف ‎−25%
شلف سبد وسط فروشگاه | قفسه فلزی دوطرفه سبد | طوس مشبک ارتفاع شلف سبد وسط فروشگاه ، 180 سانتی متر و دارای 8 سبد با عرض 40 سانتیمتر می باشد.  این قفسه به صورت دوطرفه و جهت لاین های وسط فروشگاه است. طول هر...
نمایش سریع
دوست داشتن
شلف فلزی وسط فروشگاهی طوس مشبک شلف فلزی وسط فروشگاهی طوس مشبک شلف فلزی وسط فروشگاهی طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از2,520,000 تومان3360000
تخفیف ‎−25%
شلف فلزی وسط فروشگاهی قفسه دوطرفه فروشگاهی قیمت شلف فلزی طوس مشبک شلف بازار قیمت شلف فلزی وسط فروشگاهی براساس : - ارتفاع 1.60 متر . - تعداد طبقات 5 طبقه ( 4 طبقه با عمق 30 و یک سکو با...
نمایش سریع
دوست داشتن
قفسه کنار دیوار فروشگاهی طوس مشبک قفسه کنار دیوار فروشگاهی طوس مشبک قفسه کنار دیوار فروشگاهی طوس مشبک
جدید
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از1,624,500 تومان2166000
تخفیف ‎−25%
قفسه کنار دیوار فروشگاهی شلف یکطرفه فروشگاهی کارینا طوس مشبک . ارتفاع قفسه کنار دیوار فروشگاهی ، 2.5 متر و با 5 طبقه و یک تاج است. ( با یک عدد صفحه پشت، پشت باز ) عمق طبقات 35 سانتی متر و طول قفسه 1 متر است. از کادر...
نمایش سریع
دوست داشتن
قفسه فلزی پایه جوشی طوس مشبک قفسه فلزی پایه جوشی طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از982,500 تومان1310000
تخفیف ‎−25%
(1)
قفسه فلزی پایه جوشی قفسه سوپری پایه ال قفسه فروشگاهی ارزان قیمت قیمت قفسه فلزی پایه جوشی قفسه سوپری پایه ال براساس : - ارتفاع 2.16 متر . - تعداد طبقات 5 طبقه با عمق 30  . - با...
نمایش سریع
دوست داشتن
شلف کنار دیوار فروشگاهی طوس مشبک شلف کنار دیوار فروشگاهی طوس مشبک شلف کنار دیوار فروشگاهی طوس مشبک
جدید
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از2,190,000 تومان2920000
تخفیف ‎−25%
شلف کنار دیوار فروشگاهی قفسه فلزی یکطرفه کارینا طوس مشبک . ارتفاع شلف کنار دیوار فروشگاهی ، 2.5 متر و با 5 طبقه و یک تاج است. عمق طبقات 35 سانتی متر و طول قفسه 1 متر است. از کادر زیر می توانید ابعاد قفسه را تغییر...
نمایش سریع
دوست داشتن
شلف فلزی پایه ال طوس مشبک شلف فلزی پایه ال طوس مشبک شلف فلزی پایه ال طوس مشبک
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از1,492,500 تومان1990000
تخفیف ‎−25%
شلف فلزی پایه ال قفسه فلزی پایه جوشی قفسه پایه L فروشگاهی قیمت  شلف فلزی پایه ال قفسه فلزی پایه جوشی براساس : - ارتفاع 2.16 متر . - تعداد طبقات 5 طبقه با عمق 30 می باشد  ....
نمایش سریع
دوست داشتن
قفسه دوطرفه فروشگاهی کارینا طوس مشبک قفسه دوطرفه فروشگاهی کارینا طوس مشبک قفسه دوطرفه فروشگاهی کارینا طوس مشبک
جدید
پیشنهاد ویژه مدت محدود
شروع از2,227,500 تومان2970000
تخفیف ‎−25%
قفسه دوطرفه فروشگاهی کارینا شلف فلزی وسط هایپرمارکت توس مشبک . ارتفاع هر قفسه دوطرفه فروشگاهی کارینا ، 1.60 متر ، طول 1 متر و عرض 80 سانتی متر است. دارای 4 طبقه ( 8 طبقه دوطرف ) با عمق 35 سانتیمتر ، لیبل دار و...
نمایش سریع
دوست داشتن
نمایش 1 تا 18 از 31 مورد

تنظیمات

اشتراک گذاری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم